Tags

asep-sunandar-sunarya

Sepotong wejangan dari almarhum “Abah” Asep Sunandar Sunarya (3 September 1955 – 31 March 2014), tentang pentingnya introspeksi dan penggalian terhadap diri sendiri untuk mendapatkan pengetahuan yang sejati:

“[…] Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang. Nu caket geura raketan; nu deukeut geura deuheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Aya naon jeung aya saha dina diri sorangan? Cirina satangtung diri. Pek geura panggihan heula ku sorangan. Ulah waka nyaksian batur; saksian heula diri sorangan. Ari elmu teh kanyaho. Lamun geus nyaho bakal ca’ang. Lamun geus ca’ang bakal nya’angan […]”

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia kira-kira sebagai berikut:

“[…] Jangan menuduh kepada yang jauh, jangan hanya membayangkan apa yang tak terbilang. Yang dekat segera didekatkan, yang dekat segera ditemui. Tidak akan jauh dari apa yang terwujud, tidak akan jauh dari diri sendiri. Ada apa dan siapa yang ada di dalam diri? Cirinya adalah semua yang ada di dalam diri sendiri. Silahkan segera ditemui oleh sendiri. Jangan dulu menyaksikan orang lain, saksikan dulu diri sendiri. Karena ilmu adalah pengetahuan. Kalau sudah mengetahui akan menjadi terang. Kalau sudah terang, akan menerangi […]”

Muararajeun 15, 28 April 2014

Advertisements