Tags

Aya nu make kupluk haji jeung jilbab nu hade. Beuki Sholat jeung puasa wae. Kamamana mamawa ngaran Gusti Allah nu Maha Suci. Tapi beukina ngagogoreng dulur sorangan.

Aya oge nu janggotan kukulintingan. Ubrang-abring kaditu-kadieu. Manehna cenah puasa jadi menta dihargaan. Kabeh batur nu teu puasa kudu punah teu meunang aya. Melak cangkeng peupeulekeuk batur teu meunang usaha.

Ari sia teh kahayangna naon. Naha teu bisa jembar, sadar jeung sabar. Ari ibadahmah keur sorangan wae. Tutunjuk ijid ka batur tapi soranganna sarua wae.

Kyai Gede Utama, 9 Agustus 2011

Advertisements