Tags

Malem minggu oh malem minggu. Erek leleson kalahkah lalajo. Aya nu papuket di Mesir. Karunya. Loba korban jiwa jeung anu leungiteun banda. Rahayat Mesir ceunah geus teu beuki deui ka Rajana. Ngarana Mohammad Hosni Mubarak. Manehna lila teuing jadi Raja. Oge nu ngurus nagara teh ceunah ngan babaturan jeung dulurna hungkul. Neupika ayeuna di ditu loba nu nalangsa. Gara-garana loba nu dipaehan jeung ngaleungit teuing kamana. Asa jiga di Indonesia.

Freedom, social justice and national sovereignty for all people in Egypt. Deep condolence to all brothers and sisters who have become the victim.

Cipaheut, 29 Januari 2011

Advertisements