Tags

Sekarang ada banyak pasukan bersorban teriak-teriak di jalanan.
Mereka membawa pesan yang konon kabarnya datang dari tuhan.
Ramai-ramai membawa amarah dan api kebencian.

Kyai Gede Utama, 9 Desember 2010

Advertisements